2021

Uchwała Nr 848/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-02-04
data ostatniej modyfikacji: 2021-02-04 | 09:45