2021

Uchwała Nr 819/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania zadań z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych i współuzależnionych oraz udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-01-13
data ostatniej modyfikacji: 2021-01-13 | 13:40