2023

Uchwała Nr 1955/2024 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1526 ze zm.) Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się skład Komisji Rekrutacyjnej, oceniającej kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Muszynie:

1. Przewodniczący: Antoni Koszyk – Wicestarosta Nowosądecki,

2. Członkowie:

Edward Ciągło – Członek Zarządu,

Justyna Tokarczyk – Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego,

Małgorzata Bochenek – Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,

Beata Nowak – Kierownik Zespołu ds. Osobowych – sekretarz Komisji konkursowej.

§ 2. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-24
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-24 | 11:35