2014

Uchwała Nr 20/2014 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowoądeckim na 2015 rok

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2014-12-29
data ostatniej modyfikacji: 2014-12-29 | 11:05