2014

Uchwała Nr 27/2014 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 grudnia 2014 r.

w sprawie nabycia nabycia na rzecz Powiatu Nowosądeckiego nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2015-01-07
data ostatniej modyfikacji: 2015-01-07 | 11:12