2014

Uchwała Nr 35/2014 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie przekazania Kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2015-01-08
data ostatniej modyfikacji: 2015-01-08 | 09:01