2014

Uchwała Nr 29/2014 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 grudnia 2014 r.

w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych stanowiących wierzytelność Powiatu Nowosądeckiego przypadających od dłużnika - Andrzeja Trybucha

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2015-01-09
data ostatniej modyfikacji: 2015-01-09 | 12:58