2014

Uchwała Nr 25/2014 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2015-01-09
data ostatniej modyfikacji: 2015-01-09 | 13:00