2015

Uchwała Nr 59/2015 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Nowosądeckiego w dziedzinie edukacji ekologicznej w 2015 roku

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2015-02-05
data ostatniej modyfikacji: 2015-02-05 | 10:27