2015

Uchwała Nr 354/2015 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 listopada 2015 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Nowosądeckiego w dziedzinie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w roku 2016

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2015-11-20
data ostatniej modyfikacji: 2015-11-20 | 10:42