2015

Uchwała Nr 366/2015 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2015-12-07
data ostatniej modyfikacji: 2015-12-07 | 14:10