2015

Uchwała Nr 372/2015 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa do Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadania związanego z organizacją przeprowadzenia ćwiczenia obronnego z elementami obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego  w 2015 r.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2015-12-14
data ostatniej modyfikacji: 2015-12-14 | 09:34