2015

Uchwała Nr 383/2015 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim na rok 2016

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2015-12-21
data ostatniej modyfikacji: 2015-12-21 | 14:15