2015

Uchwała Nr 401/2015 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej, których realizację w 2016 roku wspiera Powiat Nowosądecki

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-01-04
data ostatniej modyfikacji: 2016-01-04 | 12:56