2015

Uchwała Nr 404/2015 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-01-11
data ostatniej modyfikacji: 2016-01-11 | 11:59