2015

Uchwała Nr 41/2015 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa dla Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2014 r. - w dz.010 rozdz.01005, dz.700 rozdz.70005, dz.710 rozdz.71013 i 71014

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2015-01-20
data ostatniej modyfikacji: 2015-01-20 | 12:16