2015

Uchwała Nr 85/2015 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych za rok 2014 podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Nowosądecki

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2015-03-04
data ostatniej modyfikacji: 2015-03-04 | 13:50