2015

Uchwała Nr 38/2015 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania udzielonych Powiatowi Nowosądeckiemu dotacji celowych w zakresie infrastruktury drogowej w 2014 r.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2015-01-22
data ostatniej modyfikacji: 2015-01-22 | 12:14