2015

Uchwała Nr 43/2015 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania komisji ds.przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2015 z zakresu kultury fizycznej i sportu

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2015-01-22
data ostatniej modyfikacji: 2015-01-22 | 12:45