2017

Uchwała Nr 1070/2017 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2017-11-24
data ostatniej modyfikacji: 2017-11-24 | 15:17