2017

Uchwała Nr 1071/2017 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2017-11-24
data ostatniej modyfikacji: 2017-11-24 | 15:19