2017

Uchwała Nr 1088/2017 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie przekazania Kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego uprawnień do
zaciągania zobowiązań wynikających z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2017-12-08
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-08 | 14:03