2017

Uchwała Nr 1089/2017 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie zamawiający przewiduje
przeprowadzić w danym roku finansowym

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2017-12-08
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-08 | 14:04