2017

Uchwała Nr 1096/2017 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa dla Powiatu
Nowosądeckiego na realizację zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem powiatowego
ćwiczenia obronnego z elementami obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2017 roku

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2017-12-13
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-13 | 10:21