2017

Uchwała Nr 1097/2017 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na
lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 r."

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2017-12-13
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-13 | 10:22