2017

Uchwała Nr 1100/2017 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego do składania
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2017-12-13
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-19 | 12:51