2017

Uchwała Nr 1103/2017 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w roku
2018 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie
Nowosądeckim, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2017-12-19
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-19 | 09:30