2017

Uchwała Nr 1110/2017 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2017-12-19
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-27 | 14:19