2017

Uchwała Nr 1112/2017 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim, polegającego na
prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2018-01-02
data ostatniej modyfikacji: 2018-01-02 | 12:49