2018 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

2018

Uchwała Nr 1119/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania udzielonych Powiatowi Nowosądeckiemu dotacji celowych
w zakresie infrastruktury drogowej w 2017 r.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2018-01-11
data ostatniej modyfikacji: 2018-01-11 | 13:45