2018 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

2018

Uchwała Nr 1404/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie zamawiający zamierza
przeprowadzić w roku 2018

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2018-09-27
data ostatniej modyfikacji: 2018-09-27 | 11:15