2018 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

2018

Uchwała Nr 1406/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2018-10-01
data ostatniej modyfikacji: 2018-10-01 | 12:40