2018 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

2018

Uchwała Nr 1412/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników rzeczowych majątku ruchomego, likwidację wartości
niematerialnych i prawnych oraz nieodpłatne użyczenie składników rzeczowych majątku ruchomego
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2018-10-08
data ostatniej modyfikacji: 2018-10-08 | 14:09