2018 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

2018

Uchwała Nr 1413/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie przekazania Kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego uprawnień do
zaciągania zobowiązań wynikających z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2018-10-11
data ostatniej modyfikacji: 2018-10-11 | 12:17