2018 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

2018

Uchwała Nr 1426/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie
powiatu nowosądeckiego w 2019 roku.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2018-10-19
data ostatniej modyfikacji: 2018-10-19 | 15:54