2018

Uchwała Nr 1463/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dziewczynek.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2018-11-23
data ostatniej modyfikacji: 2018-11-23 | 11:20