2018

Uchwała Nr 1464/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń sali operacyjnej o łącznej powierzchni
użytkowej 35,50 m2w budynku głównym Szpitala przy ulicy Kraszewskiego 142 w Krynicy-Zdroju

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2018-11-23
data ostatniej modyfikacji: 2018-11-23 | 11:21