2018

Uchwała Nr 1467/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli realizacji zadań publicznych organizacji pozarządowych na rok
2018.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2018-11-23
data ostatniej modyfikacji: 2018-11-23 | 11:25