2018 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

2018

Uchwała Nr 1123/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych
z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie”.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2018-01-11
data ostatniej modyfikacji: 2018-01-11 | 13:49