2018 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

2018

Uchwała Nr 1124/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, których realizację w roku 2018 wspiera Powiat Nowosądecki.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2018-01-11
data ostatniej modyfikacji: 2018-01-12 | 14:04