Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego

Informacja nt. realizacji
„Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego”

 

Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego realizowany przez powiat od 2001 r. został opracowany i wdrożony ze względu na narastający problem bezpiecznego dla środowiska i kosztownego procesu unieszkodliwiania tych niebezpiecznych odpadów.


Cel programu ukierunkowany jest na pomoc w usuwaniu odpadów zawierających azbest, polegającą na odbiorze tych odpadów z terenu nieruchomości należących do wnioskodawców (prywatni mieszkańcy, stowarzyszenia, placówki oświatowe), tj. pokrycie kosztów pakowania, załadunku, transportu i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zaw. azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zarząd Powiatu corocznie ogłasza przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy, który będzie zajmował się powyższym zadaniem. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena usunięcia i  termin przekazania do unieszkodliwienia 1 tony odpadów.


Mieszkańcy powiatu mogą bezpłatnie pozbyć się odpadów zaw. azbest i otrzymują dokumenty świadczące o należytym ich unieszkodliwieniu.

Zgodnie z „Krajowym planem usuwania wyrobów zawierających azbest” termin rozwiązania problemu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powinien nastąpić przed 2032r.

Kontakt w sprawie realizacji wniosków o usunięcie odpadów zaw. azbest: Teresa Fałowska. Kontakt pod numerem telefonu: 18 41 41 635, fax. 18 41 41 700


Nowy Sącz, dn. 13.01.2021r.

 

 

Pliki do pobrania

data publikacji: 2010-04-13 | 09:43
data ostatniej modyfikacji: 2023-12-18 | 14:54