Ogłoszenia urzędowe

 • Obwieszczenie

  o wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obr. Roztoka Wielka, gm. Łabowa, oznaczoną jako działki ewidencyjne: nr 30/1 o pow. 0,0351 ha...
  26 maj 2022
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 3494 w obr. Stary Sącz, gm. Stary Sącz.  
  26 maj 2022
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 3496 w obr. Stary Sącz, gm. Stary Sącz.  
  26 maj 2022
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 4295 w obr. Stary Sącz, gm. Stary Sącz.
  26 maj 2022
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

  w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Lipnica Wielka”, gm. Korzenna
  25 maj 2022
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnica Wielka”, gm. Korzenna
  25 maj 2022
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  w sprawie o wydanie decyzji ustrajającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w obr. Chełmiec, gm. Chełmiec, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 111/2 o pow. 0, 0071 ha...
  25 maj 2022
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 781/1 w obr. Brzezna gm. Podegrodzie
  20 maj 2022
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  wydana decyzja ograniczająca sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1962 w obr. Krynica Zdrój...
  19 maj 2022
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego....
  17 maj 2022
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5    41