Ogłoszenia urzędowe - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Ogłoszenia urzędowe

 • Ogłoszenie

  w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play NWS7009A
  24 styczeń 2020
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  24 styczeń 2020
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 940/4 w obr. Łącko, gm. Łącko.
  24 styczeń 2020
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 292031 K w km 0+000,00 do 0+076,00 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 969 odc. 120 w km 1+055,60 do km 1+613,70 ...
  23 styczeń 2020
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1803/2 w obr. Łącko, gm. Łącko
  23 styczeń 2020
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  22 styczeń 2020
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1605/1 w obr. Łącko, gm.
  22 styczeń 2020
  Czytaj więcej
 • Informacja

  w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu
  22 styczeń 2020
  Czytaj więcej
 • Informacja

  w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu
  22 styczeń 2020
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi wojewódzkiej nr 969.
  20 styczeń 2020
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5    38