Ogłoszenia urzędowe

 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 1426/1 o pow. 0,0179 ha (powstała z podziału działki ewidencyjnej nr 1426), położoną w obr. Gródek gm. Grybów,
  28 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działki ewidencyjne: nr 1444/1 o pow. 0,0262 ha (powstała w podziału działki ewidencyjnej nr 1444) i nr 1446/2 o pow. 0,0005 ha...
  28 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 1445 o pow. 0,0090 ha położona w obr. Gródek gm. Grybów.
  28 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia granic działki ewid. nr 1200 w obrębie 4, m. Grybów.
  28 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia/ wyznaczenia punktów granicznych działki ewid. nr 352/8 z działkami sąsiednimi nr 352/1, 352/2, 352/3 oraz 505 w obrębie Korzenna, gmina Korzenna.
  28 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 248 z działkami sąsiednimi w obrębie Chodorowa, gmina Grybów - wieś.
  28 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 32, 33/1, 33/2 z działkami sąsiednimi w obrębie Krużlowa Wyżna, gmina Grybów -wieś.
  28 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 220 z działkami sąsiednimi nr 219/3, i 221 w obrębie Zagorzyn, gmina Łącko.
  28 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 286 w obr. Barcice Dolne gm. Stary Sącz...
  22 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

  w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 142, 327, 357, 409, 467, 507, 729/2, 872, 873, 883/2, 1020 w obr. Frycowa, gm. Nawojowa...
  21 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5    42