Ogłoszenia urzędowe

 • Ogłoszenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY położonej w obrębie ewidencyjnym Jasienna...
  27 styczeń 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 września 2022 r., znak KR.RUZ.4210.284.2021.MB...
  26 styczeń 2023
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 325 w obr. Barcice Dolne gm. Stary Sącz
  25 styczeń 2023
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, z późn. zm.), w związku z art. 401 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne...
  25 styczeń 2023
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  o wydaniu decyzji z dnia 19.01.2023 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.905.2022.PR, udzielająca Gminie Łącko, 33-390 Łącko 445, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody potoku Leszcz...
  25 styczeń 2023
  Czytaj więcej
 • Porozumienie

  z dnia 13 stycznia 2023 r. zawarte pomiędzy: Starostą Nowosądeckim - Markiem Kwiatkowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Gorlice - Józefem Legutko w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną...
  25 styczeń 2023
  Czytaj więcej
 • Porozumienie

  z dnia 13 stycznia 2023 r. zawarte pomiędzy: Starostą Nowosądeckim - Markiem Kwiatkowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Nawojowa – Wojciechem Kurzeją w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną ...
  25 styczeń 2023
  Czytaj więcej
 • Porozumienie

  z dnia 13 stycznia 2023 r. zawarte pomiędzy: Starostą Nowosądeckim - Markiem Kwiatkowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Piwniczna – Stanisławem Michalikiem w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną ...
  25 styczeń 2023
  Czytaj więcej
 • Porozumienie

  z dnia 13 stycznia 2023 r. zawarte pomiędzy: Starostą Nowosądeckim - Markiem Kwiatkowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Stary Sącz – Rafałem Tokarzem w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną...
  25 styczeń 2023
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z: wieży stalowej na żelbetowym fundamencie, dwóch anten sektorowych, urządzeń radiowych, jednej anteny radioliniowej, urządzeń technicznych...
  24 styczeń 2023
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5    42