Geodezja - zawiadomienia

 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 727/1 z działkami sąsiednimi w obrębie Zagorzyn gmina Łącko
  03 październik 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 262/3 z działką sąsiednią nr 201/2 w obrębie Żeleźnikowa Wielka gmina Nawojowa
  03 październik 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu odcinków granic działki ewidencyjnej nr 441/2 z działkami ewidencyjnymi nr: 442/5, 441/6, 441/7, 440/5, 440/7 w obrębie Naszacowice gmina Podegrodzie
  03 październik 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 82 z działką sąsiednią nr 83/1 w obrębie Wierchomla Wielka
  03 październik 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ew. nr  484, 482/1, 482/2 z działkami sąsiednimi nr 483, 485, 486/6, 487/2, 487/5, 488, 489/3, 496, 482/2, 458, 480  w obrębie Żegiestów.
  02 październik 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia granic działki 604/3 w obrębie Siołkowa gmina Grybów
  02 październik 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia/ wyznaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 479/16 z działkami sąsiednimi 479/10, 479/15 oraz 481 w obrębie Chełmiec [0006] gmina Chełmiec
  02 październik 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 1061/1 z działkami sąsiednimi nr 1060 i 1052/4 w obrębie Siołkowa gmina Grybów
  29 wrzesień 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia/ wyznaczenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 669 z działkami sąsiednimi tj. 652, 670, 671/2 w obrębie Gródek
  29 wrzesień 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 213 w obrębie Świniarsko gmina Chełmiec
  29 wrzesień 2023
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5    101