Geodezja - zawiadomienia

 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 741/1, 742/1 742/1 742/2 z działkami sąsiednimi 731, 740/2, 742/3, 940, 941 w obrębie Królowa Górna, jednostka ewidencyjna Kamionka Wielka
  22 październik 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 261/3 z działkami sąsiednimi nr 127 i 260/2 w obrębie Binczarowa.
  22 październik 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewid. nr 155/1, 155/2, 155/7, 155/8 z działkami sąsiednimi 127, 152/4, 152/5, 154/4 i 154/8 w obrębie Binczarowa,
  22 październik 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 1307, z działkami sąsiednimi w obrębie Przysietnica, jednostka ewidencyjna Stary Sącz.
  22 październik 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 101, obręb Przysietnica, jednostka Stary Sącz.
  22 październik 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych działek ewid. nr 15/3, 17 i 18/1 z działkami sąsiednimi nr 13, 14/2, 15/4, 15/6, 16/2, 16/3, 16/6 w obrębie Królowa Polska, gmina Kamionka Wielka.
  22 październik 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 163/8, 163/9, 163/10 w obrębie Roztoka Brzeziny, gm. Gródek nad Dunajcem.
  22 październik 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 2581 z działkami sąsiednimi nr 1000, 1085/3, 1085/4, 1085/6, 1085/7, 1087/1, 1090/2, 1091, 1092, 1094/1, 1095/1 i 1096 w obrębie Ptaszkowa.
  22 październik 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 337/1 w obrębie Janica, gmina Kamionka Wielka.
  21 październik 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 149/3 z działkami sąsiednimi w obrębie Berest.
  21 październik 2020
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5    6