Geodezja - zawiadomienia - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Geodezja - zawiadomienia

 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 91 i 99 w obr. Bilsko, gmina Łososina Dolna.
  07 sierpień 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia granic działki ewid. nr 334/5 i 334/13 położnych w obr. 118, z działką sąsiednią nr 283 położoną w obrębie 118, miasto Nowy Sącz, oraz działką nr 242/2 położoną w obrębie Chełmiec, oraz czynności ustalenia przebiegu granicy ...
  06 sierpień 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia przebiegu granic działki ewid. nr 489 z działkami sąsiednimi w Starej Wsi, gminy Grybów.
  06 sierpień 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic/wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych działek ewid. nr 96/2, 98 z działkami sąsiednimi położonych w Miliku, gminy Muszyna.
  06 sierpień 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 1205 z działkami sąsiednimi nr 1204, 1206, 1208, 1217, 1218, i 1268 w obrębie Cieniawa.
  06 sierpień 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 662 z działkami sąsiednimi nr 660, 661, 663 i 664/2 w obrębie Cieniawa.
  06 sierpień 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 560 w obrębie Olszana, gmina Podegrodzie.
  05 sierpień 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 21 z działkami sąsiednimi nr 11 i 54 w obrębie Białawoda, gmina Łososina Dolna.
  05 sierpień 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 632/2 z działkami sąsiednimi w obrębie Powroźnik, jednostka ewidencyjna Muszyna - wieś.
  05 sierpień 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 676/2 z działkami sąsiednimi w obrębie nr 4, jednostka ewidencyjna Grybów - miasto.
  05 sierpień 2020
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5