Geodezja - zawiadomienia

 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 140/2 z działkami sąsiednimi w miejscowości Znamirowice, gmina Łososina Dolna.
  26 maj 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenie punktów granicznych działki ewid. nr 264/1 z działkami sąsiednimi w Lipnicy Wielkiej, gmina Korzenna.
  26 maj 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenie punktów granicznych, wznowienie znaków granicznych działki ewid. nr 249 z działkami sąsiednimi w Jasiennej, gmina Korzenna.
  26 maj 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia granic, wznowienie znaków granicznych działki ewid. nr 1340 z działkami sąsiednimi nr 1339, 1327, 1328, 1341, 1343 w obrębie Siołkowa.
  25 maj 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenie punktów granicznych, wznowienie znaków granicznych działki ewid. nr 725 z działkami sąsiednimi w Przydonicy, gmina Gródek nad Dunajcem.
  25 maj 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewid. nr 152, 166, 164/6, 164/7, 165/7 z działkami sąsiednimi w obrębie Chodorowa, gmina Grybów.
  25 maj 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 47 w obr. Skrzętla Rojówka, gm. Łososina Dolna z działkami sąsiednimi.
  24 maj 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 491/1 w obr. Żegiestów, gm. Muszyna z działkami sąsiednimi.
  24 maj 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 198 w obr. Leluchów, gm. Muszyna z działkami sąsiednimi.
  24 maj 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 286/6 w obr. Szczawnik, gm. Muszyna z działkami sąsiednimi.
  24 maj 2022
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5