Geodezja - zawiadomienia

 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 418 z działkami sąsiednimi w obrębie Popowice, gmina Stary Sącz.
  28 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewid. nr 514 i 513 z działkami sąsiednimi w obrębie Zagorzyn, gmina Łącko.
  28 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewid. nr 548/1 z działkami sąsiednimi nr 579, 546 w obrębie Łącko.
  28 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewid. nr 594/2, 787/2, 786/2, 785/2 z działkami sąsiednimi w obrębie Zagorzyn, gmina Łącko.
  28 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 238 z działkami sąsiednimi nr 236, 237, 239, 1412/1, 1410/2, 1409/2 w obrębie Frycowa, gmina Nawojowa.
  27 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia przebiegu granic działki wchodzących w zakres projektu "przebudowa ul. Jamnickiej", celem, dokonania podziału w trybie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie..
  27 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach wyznaczenia/ wznowienie znaków granicznych/ ustalenia przebiegu granic/ przyjęcia granic działki ewid. nr576 z działkami sąsiednimi nr 583, 288, 271/4, położnymi w obr. Paszyn, gmina Chełmiec.
  27 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach wyznaczenia/ wznowienia znaków granicznych/ ustalenie przebiegu granic/ przyjęcia granic działki ewid. nr 96/4 z działkami sąsiednimi nr 95/6 i 95/21 w obrębie Żeleźnikowa Mała, gmina Nawojowa.
  27 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach wyznaczenia/ wznowienia znaków granicznych/ ustalenia przebiegu granic/ przyjęcia granic działek ewid. nr 414/2 i 415/2 z działkami sąsiednimi nr 391,...
  27 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach wyznaczenia/ wznowienia znaków granicznych/ ustalenia przebiegu granic/ przyjęcia granic działek ewid. nr 50/2, 55/1, 55/15, 57/5, 64, 63/4, 63/5, 88/1, 140/5, z działkami sąsiednimi nr 680/7, 571, 54/1, 55/6, 55/5, 55/2, 55/14, 57/5,...
  27 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5    10