Geodezja - zawiadomienia - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Geodezja - zawiadomienia

 • Zawiadomienie

  o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 288 obr. Skrudzina, gm. Stary Sącz z działkami sąsiednimi nr dz. ew. 287, 289, 313.
  30 marzec 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach przyjęcia/ustalenia przebiegu granic dz. nr 161/9 jedn. ewid. Miasto Nowy Sącz obręb 110 z działkami sąsiednimi.
  30 marzec 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej 881/1 w obr. Mystków z działkami ewidencyjnymi 915, 916, 881/2, 922/3, 914/5, 914/4.
  30 marzec 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach na gruncie. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ulega zmianie termin przyjęcia/ustalenia granic dz. nr 112/6, 99 jedn. ewid. Piwniczna-Zdrój - wieś z działkami sąsiednimi.
  30 marzec 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach na gruncie. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ulega zmianie termin przyjęcia/ustalenia granic dz. nr 74, 149 jedn. ewid. Piwniczna-Zdrój - wieś z działkami sąsiednimi.
  30 marzec 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach na gruncie. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ulega zmianie termin przyjęcia/ustalenia granic dz. nr 148/1, 148/2 jedn. ewid. Piwniczna-Zdrój - wieś z działkami sąsiednimi.
  30 marzec 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach na gruncie. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ulega zmianie termin przyjęcia/ustalenia granic dz. nr 112/2 jedn. ewid. Piwniczna-Zdrój - wieś z działkami sąsiednimi.
  30 marzec 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach na gruncie. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ulega zmianie termin przyjęcia/ustalenia granic dz. nr 146/2 jedn. ewid. Piwniczna-Zdrój - wieś z działkami sąsiednimi.
  30 marzec 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach na gruncie. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ulega zmianie termin przyjęcia/ustalenia granic dz. nr 166, 169/2 jedn. ewid. Piwniczna-Zdrój - wieś z działkami sąsiednimi.
  30 marzec 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach na gruncie. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ulega zmianie termin przyjęcia/ustalenia granic dz. nr 144/4, 144/3 jedn. ewid. Piwniczna-Zdrój - wieś z działkami sąsiednimi.
  30 marzec 2020
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5    6