Geodezja - zawiadomienia

 • Zawiadomienie

  o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ wznowieniu znaków granicznych działki ewid. nr 212/2 i 213 z działkami sąsiednimi w obrębie Nawojowa.
  29 maj 2024
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 515 z działkami sąsiednimi w obrębie nr 2.
  29 maj 2024
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki eiwd. nr 630,841  z działkami sąsiednimi w obrębie Gaboń. 
  29 maj 2024
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych działki ewid. nr 1306 z działkami sąsiednimi nr 1290/7, 1290/9, 1297, 1305, 1307 w miejscowości Biała Niżna, obręb 0008, gmina Grybów.
  28 maj 2024
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych działki ewid. nr 1306 z działkami sąsiednimi nr 1290/7, 1290/9, 1297, 1305, 1307 w miejscowości Biała Niżna, obręb 0008, gmina Grybów.
  28 maj 2024
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenie punktów granicznych działki ewid. nr 159/6 z działkami sąsiednimi w obrębie Stara Wieś, gmina Grybów.
  28 maj 2024
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wyznaczenie punktów granicznych/ wznowienie znaków granicznych działek ewid. nr 118/14 w obrębie Tabaszowa, gmina Łososina Dolna.
  28 maj 2024
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia granic działki ewid. nr 561 w obr. Krużlowa Niżna, gmina Grybów, pow. nowosądecki.
  28 maj 2024
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 2150/1 z działkami sąsiednimi nr 2151, 2153/2, 2152, 2150/2, 2150/3, 2149, 2075 w Starym Sączu.
  28 maj 2024
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 217 w obr. Michalczowa, gmina Łososina Dolna.
  28 maj 2024
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5    116