Geodezja - zawiadomienia - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Geodezja - zawiadomienia

 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia granic działki ewid. nr 846/1 z działką 831 w obr. Biała Niżna, gm. Grybów, pow. nowosądecki.
  24 styczeń 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu grani działki ewid. nr 269/6 z działkami sąsiednimi w obrębie Posadowa Mogilska, gmina Korzenna.
  24 styczeń 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 6/34 z działkami sąsiednimi w obrębie 79 Nowy Sącz.
  24 styczeń 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych działki ewid. nr 303/2, 303/3 z działkami sąsiednimi 300, 301/1, 302, 303/1, 305, 306, 307, 308/4, 327 w obrębie Łęka Siedlicka, gmina Korzenna.
  23 styczeń 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 7/7 z działkami sąsiednimi w obrębie Męcina.
  22 styczeń 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewid. nr 548 z działkami sąsiednimi w Świniarsku.
  22 styczeń 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewid. nr 315,295 z działkami sąsiednimi w obrębie Bącza Kunina.
  22 styczeń 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid nr 2087 z działkami sąsiednimi w obrębie Grybów.
  22 styczeń 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid nr 275 z działkami sąsiednimi w obrębie Milik.
  22 styczeń 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 298/6 z działkami sąsiednimi w obrębie Milik
  22 styczeń 2020
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5    6