Geodezja - zawiadomienia

 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 125, położona w obrębie Żeleźnikowa Mała, gm. Nawojowa, z działkami sąsiednimi.
  16 kwiecień 2021
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 103/9 z działkami 24, 103/8, 103/7, 103/4, 103/5 w obrębie 121, Nowy Sącz.
  15 kwiecień 2021
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych działki ewid. nr 32/2 z działkami sąsiednimi 32/1, 403/30, 404/1, 412/2 w obrębie Bartkowa Posadowa, gmina Gródek nad Dunajcem.
  15 kwiecień 2021
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 1/2 z działkami sąsiednimi w obrębie Trzetrzewina, jednostka ewidencyjna Chełmiec.
  14 kwiecień 2021
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 326/3 z działkami sąsiednimi w obrębie Powroźnik.
  14 kwiecień 2021
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 288 z działkami sąsiednimi w obrębie Muszyna.
  14 kwiecień 2021
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 231/1, 235/1-235/6, położone w obrębie Żeleźnikowa, gm. Nawojowa, z działkami sąsiednimi.
  13 kwiecień 2021
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 794, położona w obrębie Muszyna, z działkami sąsiednimi.
  12 kwiecień 2021
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 142/12, położona w obrębie Wielogłowy, gm. Chełmiec, z działkami sąsiednimi.
  12 kwiecień 2021
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 133, położona w obrębie Nawojowa, z działkami sąsiednimi.
  12 kwiecień 2021
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5