Stan dróg

Drogi nieprzejezdne - zamknięte /z utrudnieniami/:

Nazwa drogi /relacja/

 Data

Rodzaj

Objazd

nr 1558 K Tabaszowa - Witowice Dolne  02 kwietnia 2024 r. - 12 kwietnia 2024 r. stabilizacja podbudowy oraz warstwy wiążącej jezdni W związku z tym droga ta będzie zamknięta dla ruchu na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1559 Tęgoborze - Tabaszowa - Tęgoborze/Just do szlabanu przed wjazdem do lasu. Umożliwiony będzie wyłącznie dojazd do nieruchomości zlokalizowanych przy modernizowanym odcinku drogi.
1575K Królowa Górna – Ptaszkowa - Grybów2  23 kwietnia 2024 r. modernizacja drogi  W związku z tym droga ta będzie zamknięta dla ruchu na długości ok 800 m. w rejonie kamieniołomu w m. Królowa Górna. Objazd zamkniętego docinka możliwy będzie drogami powiatowymi: nr 1574K Ptaszkowa – Ptaszkowa, nr 1576K Nowy Sącz – Florynka, DK nr 28.

* więcej informacji znajduje się w zakładce "KOMUNIKATY"
 


Pokaż Utrudnienia na drogach na większej mapie

data publikacji: 2020-09-08 | 12:11
data ostatniej modyfikacji: 2024-04-19 | 10:02