Skład komisji - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Skład komisji

 

Skład Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego

Przewodniczący komisji:
1) Marek KWIATKOWSKI – Starosta Nowosądecki
2) Ludomir HANDZEL – Prezydent Miasta Nowego Sącza

Członkowie:
Radni delegowani przez Radę Miasta Nowego Sącza:
1) Iwona MULARCZYK – Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza
2) Michał KĄDZIOŁKA - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza
Radni delegowani przez Radę Powiatu Nowosądeckiego:
1) Ryszard PORADOWSKI - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego
2) Edward CIĄGŁO - Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego - Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego

Osoby powołane przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz przez Starostę Nowosądeckiego:
1) st. bryg. Waldemar KUŹMA – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
2) Adam CZERWIŃSKI – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

3) Ryszard WASILUK - Komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu 

4) Ryszard WĄSOWICZ - Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
5) Krzysztof SETLAK - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu

6) Mateusz MIGACZ - Inspektor  w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącz

7) Marian MARSZAŁEK - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

Przedstawiciele Policji delegowani przez Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu:
1) insp. Jarosław TOKARCZYK  – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu
2) kom. Waldemar GÓRSKI  – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu

 

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Reprezentowana jednostka

1

Marek KWIATKOWSKI

Starosta Nowosądecki

Starostwo Powiatowe

w Nowym Sączu

2

Ludomir HANDZEL

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Urząd Miasta Nowego Sącza

3

Iwona MULARCZYK

Przewodnicząca  Rady Miasta Nowego Sącza

Rada Miasta Nowego Sącza

4

Michał KĄDZIOŁKA

Wiceprzewodniczący  Rady Miasta Nowego Sącza

Rada Miasta Nowego Sącz

5

Ryszard PORADOWSKI

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego

Rada Powiatu Nowosądeckiego

6 Edward CIĄGŁO Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego - Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

7

st. bryg. Waldemar KUŹMA

Komendant Państwowej Straży Pożarnej

w Nowym Sączu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

8

Adam CZERWIŃSKI

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

w Nowym Sączu

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

9

Ryszard WASILUK

Komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu

Komenda Miejska Straży Miejskiej w Nowym Sączu

10 Ryszard WĄSOWICZ Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

11

Krzysztof Setlak

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu

Urząd Miasta Nowego Sącza

12

Mateusz MIGACZ

Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu

Urząd Miasta Nowego Sącza

13 Marian MARSZAŁEK Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

14

insp. Jarosław TOKARCZYK

Komendant Miejski Policji

Komenda Miejska Policji

w Nowym Sączu

15 kom. Waldemar GÓROWSKI Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

 

redaktor: Rak Michał
data publikacji: 2011-08-08 | 11:02
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-15 | 09:57