Skład komisji

Skład Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego

Przewodniczący komisji:

 1. Marek KWIATKOWSKI – Starosta Nowosądecki
 2. Ludomir HANDZEL – Prezydent Miasta Nowego Sącza

Członkowie:

Radni delegowani przez Radę Miasta Nowego Sącza:

 1. Iwona MULARCZYK – Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza
 2. Michał KĄDZIOŁKA - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza

Radni delegowani przez Radę Powiatu Nowosądeckiego:

 1. Ryszard PORADOWSKI - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego
 2. Edward CIĄGŁO - Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego - Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego

Osoby powołane przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz przez Starostę Nowosądeckiego:

 1. st. bryg. Waldemar KUŹMA – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
 2. Adam CZERWIŃSKI – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
 3. Ryszard WASILUK - Komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu 
 4. Ryszard WĄSOWICZ - Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 5. Krzysztof SETLAK - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu
 6. Mateusz MIGACZ - Inspektor  w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącz
 7. Marian MARSZAŁEK - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

Przedstawiciele Policji delegowani przez Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu:

 1. Młodszy Inspektor Krzysztof DYMURA  – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu
 2. kom. Waldemar GÓRSKI  – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
data publikacji: 2020-09-08 | 12:13
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-10 | 10:38