Skład komisji

Skład Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego

Przewodniczący komisji:

 1. Marek KWIATKOWSKI – Starosta Nowosądecki

 2. Ludomir HANDZEL – Prezydent Miasta Nowego Sącza

Członkowie:

Radni delegowani przez Radę Miasta Nowego Sącza:

 1. Iwona MULARCZYK – Radna Miasta Nowego Sącza

 2. Michał KĄDZIOŁKA - Rady Miasta Nowego Sącza

Radni delegowani przez Radę Powiatu Nowosądeckiego:

 1. Andrzej GANCARZ - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego

 2. Edward CIĄGŁO - Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego - Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego

Osoby powołane przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz przez Starostę Nowosądeckiego:

 1. st. bryg. Paweł MOTYKA – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

 2. Adam CZERWIŃSKI – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

 3. Wojciech TYRKIEL – Komendanta Straży Miejskiej w Nowym Sączu 

 4. Ryszard WĄSOWICZ - Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 5. Krzysztof SETLAK - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu

 6. Mateusz MIGACZ - Inspektor  w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącz

 7. st. bryg. Marian MARSZAŁEK - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

Przedstawiciele Policji delegowani przez Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu:

 1. insp. Krzysztof DYMURA - Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu

 2. nadkom. Waldemar GÓROWSKI – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu

data publikacji: 2020-09-08 | 12:13
data ostatniej modyfikacji: 2023-10-06 | 14:53