Programy, granty, konkursy

Ogłoszenie konkursu ofert

 na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2019 roku.

 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-10-17
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-30 | 11:54