Przetargi i Ogłoszenia Starostwa Dotyczące Nieruchomości

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 14 maja 2024 r.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza, co następuje:

Z zasobu Powiatu Nowosądeckiego, przeznaczone zostały do sprzedaży następujące działki ewidencyjne:

Oznaczenie nieruchomości:

Działki ewidencyjne położone w obrębie ewid. Nawojowa, jednostka ewid. Nawojowa: nr nr 1299/7 o pow. 0,0819 ha, 1299/8 o pow. 0,0798 ha, 1299/10 o pow. 0,0777, 1299/11 o pow. 0,0755 ha, 1299/14 o pow. 0,0766 ha, objęte księgą wieczystą nr NS1S/00111957/7 Powyższe działki sprzedawane będą wraz z udziałem w drogach wewnętrznych stanowiących działki ewidencyjne:
- nr 1299/16 o pow. 0,0598 ha, 1299/17 o pow. 0,0008 ha położone w obrębie Nawojowa, objęte księgą wieczystą nr NS1S/000111957/7 – udział w wysokości 1/12 części,
- nr 1299/2 o pow. 0,06 ha położoną w obrębie Nawojowa, objętą księgą wieczystą nr NS1S/00154929/5 - udział w wysokości 1/24 części,
- nr 446/109 o pow. 0,01 ha, 446/110 o pow. 0,04 ha położonych w obrębie Nawojowa, objęte księgą wieczystą nr NS1S/00107632/2 – udział w wysokości 8/240 części
- nr 446/92 o pow. 0,05 ha położoną w obrębie Nawojowa, objętą księgą wieczystą nr NS1S/00107635/3 – udział w wysokości 2/72 części.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-05-24
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-24 | 11:25
planowana data dezaktywacji: 2024-07-15