Aktualności

Otwarcie Punktów NPP i NPO

Od dnia 21 lutego 2022 r. wznawiają pracę stacjonarną punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Jednocześnie istnieje możliwość uzyskania porady prawnej w sposób zdalny, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikatory internetowe), w godzinach przewidzianych dla danego punktu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 600 401 420 w godzinach 8:00-15:00 lub zarejestrowanie się za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl
 

wstecz
redaktor: Anna Ślipek
data publikacji: 2022-03-18
data ostatniej modyfikacji: 2022-03-18 | 09:28