Interpelacje

 

Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 12.12.2018 r.
Imię i nazwisko Radnego:  Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź:  SKAN  | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 12.12.2018 r.
Imię i nazwisko Radnego:  Wktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu 
Odpowiedź:  SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania:  SKAN
Data złożenia: 12.12.2018 r.
Imię i nazwisko Radnego:  Joanna Stawiarska
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu    
Odpowiedź:   SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania:  SKAN
Data złożenia: 12.12.2018 r.
Imię i nazwisko Radnego:  Józef Świgut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania:  SKAN
Data złożenia: 12.12.2018 r.
Imię i nazwisko Radnego:  Ewa Zielińska
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania:  SKAN
Data złożenia: 28.12.2018 r.
Imię i nazwisko Radnego:  Stanisław Dąbrowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.01.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania:  SKAN
Data złożenia: 28.12.2018 r.
Imię i nazwisko Radnego: Piotr Ogorzałek
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.01.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania:  SKAN
Data złożenia: 28.12.2018 r.
Imię i nazwisko Radnego: Joanna Stawiarska
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.01.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PUP w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PUP


Skan interpelacji/zapytania:  SKAN
Data złożenia: 08.02.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Marta Adamczyk
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
18.02.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Odpowiedź: SKAN | 


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 08.02.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Durlak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
08.02.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 08.02.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
08.02.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 08.02.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Maria Barbara Szarota
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
08.02.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | 


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 08.02.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Joanna Stawiarska
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
08.02.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | 


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 01.03.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Ryszard Poradowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
08.03.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 01.03.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
08.03.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 21.03.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Andrzej Gancarz
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
27.03.2019r.  interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN |  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 29.03.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Michał Nowak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
01.04.2019r.  interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu. 
Odpowiedź: SKAN | 


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 29.03.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
01.04.2019r.  interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu.  

12.04.2019r. - interpelacja przekazana do Urzędu Gminy w  Grybowie
Odpowiedź: SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 29.03.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Piotr Ogorzałek
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
01.04.2019r.  interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu.    

12.04.2019r. - jedna z interpelacji przekazana do Urzędu Gminy w Korzennej
Odpowiedź: SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 29.03.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Stanisław Sułkowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
01.04.2019r.  interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu.
Odpowiedź: SKAN | 


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 29.03.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Joanna Szewczyk-Kubacka
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
01.04.2019r.  interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu.
Odpowiedź: SKAN | 


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 10.05.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Marta Adamczyk 
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.05.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 10.05.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.05.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 10.05.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Maria Barbara Szarota
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.05.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu 
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 30.05.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Michał Nowak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
04.06.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 31.05.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
04.06.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 14.06.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Stanisław Dąbrowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
17.06.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 14.06.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Durlak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
17.06.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 14.06.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Franciszek Kantor
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
17.06.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  

25.06.2019r. - interpelacja przekazana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

                           SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 14.06.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
17.06.2019 r. - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu

21.06.2019 r. - interpelacja przekazana do Tauron Dystrybucja S.A oddział w Krakowie
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 14.06.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Antoni Poręba
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
17.06.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

25.06.2019r. - interpelacja przekazana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

                           SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 12.07.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
15.07.2019 r. - interpelacę otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | 


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 30.08.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.09.2019 r. - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 25.09.2019
Imię i nazwisko Radnego: Emil Bodziony
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
27.09.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 27.09.2019
Imię i nazwisko Radnego: Franciszek Kantor
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
01.10.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 27.09.2019
Imię i nazwisko Radnego: Michał Nowak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
01.10.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu 
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 01.10.2019
Imię i nazwisko Radnego: Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03.10.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu

14.10.2019 - interpelacja została przekazana do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 01.10.2019
Imię i nazwisko Radnego: Antoni Poręba
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03.10.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu

14.10.2019 - interpelacja została przekazana do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 01.10.2019
Imię i nazwisko Radnego: Joanna Szewczyk-Kubacka
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03.10.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 29.10.2019
Imię i nazwisko Radnego: Piotr Ogorzałek
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
31.10.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 14.11.2019
Imię i nazwisko Radnego: Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
18.11.2019- interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź:  SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 15.11.2019
Imię i nazwisko Radnego: Anna Radzik
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
18.11.2019- interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź:  SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 15.11.2019
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
18.11.2019- interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź:  SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 18.12.2019
Imię i nazwisko Radnego: Joanna Stawiarska
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
20.12.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź:  SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 20.12.2019
Imię i nazwisko Radnego: Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
23.12.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź:  SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 20.12.2019
Imię i nazwisko Radnego: Józef Świgut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
23.12.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź:  SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 31.01.2020
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03. 02.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź:  SKAN | 


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 31.01.2020
Imię i nazwisko Radnego: Stanisław Sułkowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03.02.2020 - interpelację otrzymał Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 31.01.2020
Imię i nazwisko Radnego: Piotr Ogorzałek
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03.02.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 31.01.2020
Imię i nazwisko Radnego: Ryszard Poradowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03.02.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 31.01.2020
Imię i nazwisko Radnego: Ryszard Poradowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03.02.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | 


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 30.04.2020
Imię i nazwisko Radnego: Joanna Stawiarska
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
06.05.2020 - interpelację otrzymał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 17.06.2020
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
19.06.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN

                                                              SKAN
Data złożenia: 22.06.2020
Imię i nazwisko Radnego: Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
24.06.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 30.06.2020
Imię i nazwisko Radnego: Franciszek Kantor
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.07.2020 - interpelacje otrzymał Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

09.07.2020 - interpelacja została przekazana do PGW Wody Polskie w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

                            SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 30.06.2020
Imię i nazwisko Radnego: Michał Nowak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.07.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor  PZD
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN 
Data złożenia: 30.06.2020
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.07.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 30.06.2020
Imię i nazwisko Radnego: Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.07.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD
Odpowiedź:  SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 30.06.2020
Imię i nazwisko Radnego: Ryszard Poradowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.07.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

09.07.2020 - interpelacja została przekazana do PGW Wody Polskie w Nowym Sączu
Odpowiedź:  SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

                            SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 30.06.2020
Imię i nazwisko Radnego: Antoni Poręba
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.07.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

09.07.2020 - interpelacja została przekazana do PGW Wody Polskie w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

                           SKAN | 


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 17.07.2020
Imię i nazwisko Radnego: Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
21.07.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 21.07.2020
Imię i nazwisko Radnego: Anna Radzik
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
21.07.2020 - - interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

28.07.2020 - interpelacja została przekazana do PGW Wody Polskie w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

                           SKAN | 


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 21.08.2020
Imię i nazwisko Radnego: Anna Radzik
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
21.08.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 14.09.2020 
Imię i nazwisko Radnego: Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
18.09.2020 - interpelację otrzymał Wydzial Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, którą przekazał do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - PRZEKAZANIE PISMA DO PAŃSTOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

                           SKAN - ODPOWIEDŹ UDZIELONA Z PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE


Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 24.09.2020
Imię i nazwisko Radnego: Paweł Łabuda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
01.10.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ


Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 25.09.2020
Imię i nazwisko Radnego: Franciszek Kantor
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
08.10.2020 - interpelację otrzymał Wydzial Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, którą przekazał do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

                        - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - PRZEKAZANIE PISMA DO PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE 

                          WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ PZD

SKAN - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ Z WÓD POLSKICH

 


Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA 
Data złożenia: 25.09.2020
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.10.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ


Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 25.09.2020
Imię i nazwisko Radnego: Antoni Poręba
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
08.10.2020 - interpelację otrzymał Wydzial Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, którą przekazał do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - PRZEKAZANIE PISMA DO PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

                           SKAN - ODPOWIEDŹ UDZIELONA Z PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE


Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA 
Data złożenia: 25.09.2020
Imię i nazwisko Radnego: Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.10.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ


Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 30.09.2020
Imię i nazwisko Radnego: Piotr Ogorzałek
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.10.2020 - interpelację otrzymał Wydział Budownictwa 
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ


Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 04.11.2020
Imię i nazwisko Radnego: Anna Radzik
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 04.11.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO -  ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ


Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 27.11.2020
Imię i nazwisko Radnego: Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
09.12.2020 - interpelację otrzymał Wydzial Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, którą przekazał do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

07.12.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO -  ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO - WODY POKSKIE

 


Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 27.11.2020
Imię i nazwisko Radnego: Ewa Zielińska
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 07.12.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO -  ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ


Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 27.11.2020
Imię i nazwisko Radnego: Piotr Ogorzałek
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 07.12.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO -  ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ


Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 23.12.2020
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 28.12.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ


Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 23.12.2020
Imię i nazwisko Radnego: Anna Radzik
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 28.12.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 19.02.2021
Imię i nazwisko Radnego: Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 22.02.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:     WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 19.02.2021
Imię i nazwisko Radnego: Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 22.02.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:     WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 19.02.2021
Imię i nazwisko Radnego: Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 22.02.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:     WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 19.02.2021
Imię i nazwisko Radnego: Michał Nowak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 22.02.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:     WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 26.02.2021
Imię i nazwisko Radnego: Joanna Szewczyk-Kubacka
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 01.03.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:     WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 03.03.2021
Imię i nazwisko Radnego: Anna Radzik
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 03.03.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:     WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UZIELONA PRZEZ PZD

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - PRZEKAZANIE PISMA DO NADLESNICTWA W NAWOJOWEJ

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z NADLEŚNICTWA NAWOJOWA

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 19.03.2021
Imię i nazwisko Radnego: Michał Nowak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 03.03.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - PRZEKAZANIE PISMA DO PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

SKAN - ODPOWIEDŹ Z PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

SKAN - ODPOWIEDŹ Z PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE - PROTOKÓŁ PO WIZJI W TERENIE

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 29.04.2021
Imię i nazwisko Radnego: Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 04.05.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:    WERSJA DOSTEPNA CYFROWO - ODPOWIEDZ NA INTERPELACJE UDZIELONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 29.04.2021
Imię i nazwisko Radnego: Joanna Szewczyk-Kubacka
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 04.05.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:    WERSJA DOSTEPNA CYFROWO - ODPOWIEDZ NA INTERPELACJE UDZILONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 29.04.2021
Imię i nazwisko Radnego: Franciszek Kantor
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 04.05.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:    WERSJA DOSTEPNA CYFROWO - ODPOWIEDZ NA INTERPELACJE UDZIELONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 29.04.2021
Imię i nazwisko Radnego: Franciszek Kantor
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 04.05.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:    WERSJA DOSTEPNA CYFROWO - ODPOWIEDZ NA INTERPELACJE UDZIELONA PRZEZ PZD

Skan interpelacji/zapytania:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 15.06.2021
Imię i nazwisko Radnego:  Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 17.06.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 15.06.2021
Imię i nazwisko Radnego:  Paweł Łabuda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 18.06.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ EKS

 

Skan interpelacji/zapytania:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 15.06.2021
Imię i nazwisko Radnego:  Paweł łabuda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 17.06.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 15.06.2021
Imię i nazwisko Radnego:  Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 17.06.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 15.06.2021
Imię i nazwisko Radnego:  Józef Świgut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 17.06.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 15.06.2021
Imię i nazwisko Radnego:  Joanna Szewczyk-Kubacka
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 17.06.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 20.07.2021
Imię i nazwisko Radnego:  Michał Nowak, Anna Radzik
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 26.07.2021 - przekazanie interpelacji Prezydentowi Miasta Nowego Sącza
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - PRZEKAZANIE INTERPELACJI DO PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA

 

Skan interpelacji/zapytania:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 06.09.2021
Imię i nazwisko Radnego:  Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 09.09.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO- INTERPELACJA
Data złożenia: 06.09.2021
Imię i nazwisko Radnego:  Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 09.09.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-27 | 09:20
data ostatniej modyfikacji: 2021-09-20 | 15:00