Interpelacje

Lp. Skan interpelacji/zapytania Data złożenia Imię i nazwisko Radnego, który złożył interpelację/zapytanie Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii     Odpowiedź
1.

SKAN

12.12.2018 r.

Marcin Bulanda

13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu

SKAN

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

2. SKAN 12.12.2018 r. Wiktor Obrzut
13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu 

SKAN

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

3. SKAN      12.12.2018 r. Joanna Stawiarska 13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu      

 

SKAN
54.

SKAN
SKAN

22.06.2020 Marcin Bulanda 24.06.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
55. SKAN 30.06.2020 Franciszek Kantor

02.07.2020 - interpelacje otrzymał Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

 

 

09.07.2020 - interpelacja została przekazana do PGW Wody Polskie w Nowym Sączu

SKAN

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


SKAN

56. SKAN 30.06.2020 Michał Nowak 02.07.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor  PZD SKAN
57. SKAN 30.06.2020 Wiktor Obrzut 02.07.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD SKAN
58. SKAN 30.06.2020 Marek Pławiak 02.07.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD SKAN
59. SKAN 30.06.2020 Ryszard Poradowski

 

 

02.07.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

 

09.07.2020 - interpelacja została przekazana do PGW Wody Polskie w Nowym Sączu

SKAN

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

 

SKAN

60. SKAN 30.06.2020 Antoni Poręba

02.07.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

 

 

 

09.07.2020 - interpelacja została przekazana do PGW Wody Polskie w Nowym Sączu

 

SKAN

 

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

 

SKAN

 

 

61. SKAN 17.07.2020 Marcin Bulanda 21.07.2020 - - interpelację otrzymał Dyrektor PZD SKAN
62. SKAN 21.07.2020 Anna Radzik

21.07.2020 - - interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

 

 

 

28.07.2020 - interpelacja została przekazana do PGW Wody Polskie w Nowym Sączu

SKAN

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

 

SKAN

63. SKAN 21.08.2020 Anna Radzik 21.08.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu SKAN

 

SKAN
4. SKAN      12.12.2018 r. Józef Świgut 13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  
SKAN
5. SKAN      12.12.2018 r. Ewa Zielińska 13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  
SKAN
6. SKAN 28.12.2018 r. Stanisław Dąbrowski 02.01.2018 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  
SKAN
7. SKAN 28.12.2018 r. Piotr Ogorzałek 02.01.2018 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  
SKAN
8. SKAN 28.12.2018 r. Joanna Stawiarska 02.01.2018 - interpelację otrzymał Dyrektor PUP w Nowym Sączu

SKAN

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

9. SKAN 08.02.2019 r. Marta Adamczyk
12.08.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu

 

SKAN

10. SKAN 08.02.2019 r. Wiktor Durlak
08.02.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
 
SKAN
11. SKAN 08.02.2019 r. Wiktor Obrzut 08.02.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  
SKAN
12. SKAN 08.02.2019 r. Maria Barbara Szarota 08.02.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  
SKAN
13. SKAN 08.02.2019 r. Joanna Stawiarska
08.02.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
 
SKAN
14. SKAN 01.03.2019 r. Ryszard Poradowski

08.03.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu

 
SKAN
15. SKAN 01.03.2019 r. Marcin Bulanda 08.03.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  
SKAN
16. SKAN 21.03.2019 r. Andrzej Gancarz 27.03.2019r.  interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  
SKAN
17. SKAN 29.03.2019 r. Michał Nowak
01.04.2019r.  interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu. 
 
SKAN
18. SKAN 29.03.2019 r. Wiktor Obrzut

01.04.2019r.  interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu.    

12.04.2019r. - interpelacja przekazana do Urzędu Gminy w  Grybowie

 
SKAN
19. SKAN 29.03.2019 r. Piotr Ogorzałek

01.04.2019r.  interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu.    

12.04.2019r. - jedna z interpelacji przekazana do Urzędu Gminy w Korzennej

 
SKAN
20. SKAN 29.03.2019 r. Stanisław Sułkowski 01.04.2019r.  interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu.

 

SKAN

 

SKAN

21. SKAN 29.03.2019 r. Joanna Szewczyk-Kubacka 01.04.2019r.  interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu.  
SKAN
22. SKAN 10.05.2019 r. Marta Adamczyk  13.05.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  
SKAN
23. SKAN 10.05.2019 r. Wiktor Obrzut


13.05.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu

 
SKAN
24. SKAN 10.05.2019 r. Maria Barbara Szarota  13.05.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu   
SKAN
25. SKAN 30.05.2019 r. Michał Nowak 04.06.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  
SKAN
26. SKAN 31.05.2019 r. Marcin Bulanda 04.06.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  
SKAN
27. SKAN 14.06.2019 r. Stanisław Dąbrowski 17.06.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
28. SKAN 14.06.2019 r. Wiktor Durlak 17.06.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
29. SKAN 14.06.2019 r. Franciszek Kantor

 

17.06.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa   

 

                             

25.06.2019r. - interpelacja przekazana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

SKAN

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

 

SKAN

30. SKAN 14.06.2019 r. Wiktor Obrzut

17.06.2019 r. - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  

21.06.2019 r. - interpelacja przekazana do Tauron Dystrybucja S.A oddział w Krakowie

 
SKAN
31. SKAN 14.06.2019 r. Antoni Poręba

17.06.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska,RolnictwaiLeśnictwa      

                                                             

25.06.2019r. - interpelacja przekazana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

SKAN

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

SKAN

 

32. SKAN 12.07.2019 r.
Marcin Bulanda

15.07.2019 r. - interpelacę otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
SKAN
33. SKAN 30.08.2019 r. Wiktor Obrzut 02.09.2019 r. - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
 
SKAN
34. SKAN 25.09.2019 Emil Bodziony
27.09.2019 - - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
 
SKAN
35. SKAN 27.09.2019 Franciszek Kantor 01.10.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
36. SKAN 27.09.2019 Michał Nowak 01.10.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
37. SKAN 01.10.2019 Marek Pławiak

03.10.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu

14.10.2019 - interpelacja została przekazana do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

SKAN
38. SKAN 01.10.2019 Antoni Poręba

03.10.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu

14.10.2019 - interpelacja została przekazana do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 
SKAN
39. SKAN 01.10.2019 Joanna Szewczyk-Kubacka    03.10.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
40. SKAN 29.10.2019 Piotr Ogorzałek 31.10.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
41. SKAN 14.11.2019 Marcin Bulanda 18.11.2019- interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  
SKAN
42. SKAN 15.11.2019 Anna Radzik 18.11.2019- interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  
SKAN
43. SKAN 15.11.2019 Wiktor Obrzut 18.11.2019- interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
44. SKAN 18.12.2019 Joanna Stawiarska 20.12.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  
SKAN
45. SKAN 20.12.2020 Marcin Bulanda 23.12.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  
SKAN
46. SKAN 20.12.2020 Józef Świgut 23.12.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
47. SKAN 31.01.2020 Wiktor Obrzut 03. 02.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
48. SKAN 31.01.2020 Stanisław Sułkowski 03.02.2020 - interpelację otrzymał Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich

SKAN

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

49. SKAN 31.01.2020 Piotr Ogorzałek 03.02.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  
SKAN
50. SKAN 31.01.2020 Ryszard Poradowski  
 03.02.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
 
SKAN
51. SKAN 31.01.2020 Ryszard Poradowski
03.02.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
 
SKAN
52. SKAN 30.04.2020 Joanna Stawiarska 06.05.2020 - interpelację otrzymał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

SKAN

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

53. SKAN 17.06.2020 Wiktor Obrzut 19.06.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-27 | 09:20
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-22 | 10:11