Interpelacje - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Interpelacje

Lp. Skan interpelacji/zapytania Data złożenia Imię i nazwisko Radnego, który złożył interpelację/zapytanie Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii     Odpowiedź
1. SKAN  12.12.2018r.  Marcin Bulanda 13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu     SKAN
2. SKAN 12.12.2018 r. Wiktor Obrzut 13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  

SKAN

3. SKAN 12.12.2018 r. Joanna Stawiarska 13.12.2018 – interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  SKAN
4. SKAN 12.12.2018 r. Józef Świgut 13.12.2018 – interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  SKAN
5. SKAN 12.12.2018 r. Ewa Zielińska 13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  SKAN
6. SKAN 28.12.2018 r. Stanisław Dąbrowski 02.01.2018 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  SKAN
7. SKAN 28.12.2018 r. Piotr Ogorzałek 02.01.2018 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
8. SKAN 28.12.2018 r. Joanna Stawiarska 02.01.2018 - interpelację otrzymał Dyrektor PUP w Nowym Sączu                                   SKAN                                  
9. SKAN 08.02.2019 r. Marta Adamczyk 12.08.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu

SKAN

10. SKAN 08.02.2019 r. Wiktor Durlak 08.02.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
11. SKAN 08.02.2019 r. Wiktor Obrzut 08.02.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
12. SKAN 08.02.2019 r. Maria Barbara Szarota 08.02.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
13. SKAN 08.02.2019 r. Joanna Stawiarska 08.02.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
14. SKAN 01.03.2019 r. Ryszard Poradowski

08.03.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu

SKAN
15. SKAN 01.03.2019 r. Marcin Bulanda 08.03.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
16. SKAN 21.03.2019 r. Andrzej Gancarz 27.03.2019r.  interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
17. SKAN 29.03.2019 r. Michał Nowak 01.04.2019r.  interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu.    SKAN
18. SKAN 29.03.2019 r. Wiktor Obrzut 01.04.2019r.  interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu.    12.04.2019r. - interpelacja przekazana do Urzędu Gminy w  Grybowie SKAN
19. SKAN 29.03.2019 r. Piotr Ogorzałek 01.04.2019r.  interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu.    12.04.2019r. - jedna z interpelacji przekazana do Urzędu Gminy w Korzennej SKAN
20. SKAN 29.03.2019 r. Stanisław Sułkowski 01.04.2019r.  interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu.   

SKAN

SKAN

21. SKAN 29.03.2019 r. Joanna Szewczyk-Kubacka 01.04.2019r.  interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu.    SKAN
22. SKAN 10.05.2019 r. Marta Adamczyk 13.05.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
23. SKAN 10.05.2019 r. Woktor Obrzut 13.05.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
24. SKAN 10.05.2019 r. Maria Barbara Szarota 13.05.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
25. SKAN 30.05.2019 r. Michał Nowak 04.06.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
26. SKAN 31.05.2019 r.  Marcin Bulanda 04.06.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
27. SKAN 14.06.2019 r. Stanisław Dąbrowski 17.06.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
28. SKAN 14.06.2019 r. Wiktor Durlak 17.06.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
29. SKAN 14.06.2019 r. Franciszek Kantor 17.06.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa                                                                        25.06.2019r. - interpelacja przekazana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

SKAN

SKAN

30. SKAN 14.06.2019 r. Wiktor Obrzut 17.06.2019 r. - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  21.06.2019 r. - interpelacja przekazana do Tauron Dystrybucja S.A oddział w Krakowie SKAN
31 SKAN 14.06.2019 r. Antoni Poręba 17.06.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa                                                                        25.06.2019r. - interpelacja przekazana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

SKAN

SKAN

32 SKAN 12.07.2019 r. Marcin Bulanda 15.07.2019 r. - interpelacę otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
33 SKAN 30.08.2019 r. Wiktor Obrzut 02.09.2019 r. - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
34 SKAN 25.09.2019 Emil Bodziony 27.09.2019 - - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
35 SKAN 27.09.2019 Franciszek Kantor 01.10.2019 -interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
36 SKAN 27.09.2019 Michał Nowak 01.10.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
37 SKAN 01.10.2019 Marek Pławiak

03.10.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu

14.10.2019 - interpelacja została przekazana do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

SKAN
38 SKAN 01.10.2019 Antoni Poręba

03.10.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu

14.10.2019 - interpelacja została przekazana do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

SKAN
39 SKAN 01.10.2019 Joanna Szewczyk-Kubacka 03.10.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
40 SKAN 29.10.2019 Piotr Ogorzałek 31.10.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
41 SKAN 14.11.2019 Marcin Bulanda 18.11.2019- interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
42 SKAN 15.11.2019 Anna Radzik 18.11.2019- interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
43 SKAN 15.11.2019 Wiktor Obrzut 18.11.2019- interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
44 SKAN 18.12.2019 Joanna Stawiarska 20.12.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
45 SKAN 20.12.2020 Marcin Bulanda 23.12.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
46 SKAN 20.12.2020 Józef Świgut 23.12.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
47 SKAN 31.01.2020 Wiktor Obrzut 03. 02.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
48 SKAN 31.01.2020 Stanisław Sułkowski 03.02.2020 - interpelację otrzymał Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich SKAN
49 SKAN 31.01.2020 Piotr Ogorzałek 03.02.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
50 SKAN 31.01.2020 Ryszard Poradowski  03.02.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowy Sączu SKAN
51 SKAN 31.01.2020 Ryszard Poradowski 03.02.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
52 SKAN 30.04.2020 Joanna Stawiarska 06.05.2020 - interpelację otrzymał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego SKAN
53 SKAN 17.06.2020 Wiktor Obrzut 19.06.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
54

SKAN
SKAN

22.06.2020 Marcin Bulanda 24.06.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
55 SKAN 30.06.2020 Franciszek Kantor 02.07.2020 - interpelacje otrzymali Dyrektorzy PZD oraz Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
09.07.2020 - interpelacja została przekazana do PGW Wody Polskie w Nowym Sączu
SKAN
SKAN
56 SKAN 30.06.2020 Michał Nowak 02.07.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor  PZD SKAN
57 SKAN 30.06.2020 Wiktor Obrzut 02.07.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD SKAN
58 SKAN 30.06.2020 Marek Pławiak 02.07.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD SKAN
59 SKAN 30.06.2020 Ryszard Poradowski 02.07.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
09.07.2020
- interpelacja została przekazana do PGW Wody Polskie w Nowym Sączu
SKAN
60 SKAN 30.06.2020 Antoni Poręba 02.07.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
09.07.2020
- interpelacja została przekazana do PGW Wody Polskie w Nowym Sączu
SKAN
61 SKAN 17.07.2020 Marcin Bulanda 21.07.2020 - - interpelację otrzymał Dyrektor PZD SKAN
61 SKAN 21.07.2020 Anna Radzik

21.07.2020 - - interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
28.07.2020
- interpelacja została przekazana do PGW Wody Polskie w Nowym Sączu

SKAN

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-27 | 09:20
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-30 | 12:56