Skład Rady

przewodniczący:
Marek PŁAWIAK 
 

Wiceprzewodniczący:
Emil BODZIONY
Maria Barbara SZAROTA

Radni: 

Janusz CABAK
Marian DOBOSZ
Piotr DYREK
Przemysław GAJOWSKI
Jan GRUCA
Bogdan KAŁUCKI
Franciszek KANTOR
Antoni KOSZYK
Aneta KOŚCIELNIAK
Piotr KOTARBA
Zdzisław KOŻUCH
Marek KWIATKOWSKI
Jacek KWIT
Andrzej LIS
Paweł ŁABUDA
Zofia NIKA
Michał NOWAK
Zygmunt OPIŁO
Roman POTONIEC
Anna RADZIK
Tomasz SKUT
Wanda STAW IARSKA
Stanisław SUŁKOWSKI
Wojciech ŚLUSARCZYK
Józef ŚWIGUT
Tadeusz ZAREMBA

 

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2019-01-03 | 11:34
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-08 | 08:17